Vägarbeten

Det är oss du ska kontakta om du vill ha hjälp med väg-,  mark - och anläggningsarbeten. Vi har lång erfarenhet av att utföra allt från mindre vägar, till parkerings- och plattytor, urgrävning för infarter m.m. Vi utför även anläggning av infarter eller parkeringar och alla andra förekommande anläggningsarbeten.

Det innebär allt som rör anläggningsarbeten från schakt och rörläggning till slutlig finplanering.

Parkeringar

Kontakta oss när du vill ha hjälp med parkeringsplatser. Vi har lång erfarenhet av att utföra allt från mindre vägar, till parkerings- och plattytor, urgrävning för infarter m.m. Är det blött där du skall anlägga parkeringen så måste man gräva djupare för att förhindra att parkeringen deformeras efter en tid.

En sammansättning av olika material,förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att parkeringen inte sjunker eller blir deformerad.

Anläggning av infarter

En infart måste liksom en väg kunna bära trafik utan att sjunka ihop eller på annat sätt förändras och den måste kunna motstå slitage. Man bygger en infart efter samma principer som man bygger en väg.

Vad man bör tänka på när man skall anlägga en infart till exempelvis sommarstugan är hur man vill att den slutgiltiga ytan skall vara. Ska den vara asfalterad eller vill man ha gårdssingel eller en snygg plattläggning? Oavsett slutyta är grunderna detsamma.

Vägarbeten & Anläggning Sävekulla entreprenad Halland
Anläggning av uppfart och parkering Sävekulla entreprenad Halland
Stensättning & Stenläggning uppfart Sävekulla entreprenad

VI HJÄLPER DIG MED

Markentreprenad
Anläggning av trädgårdar, murar och trappor, Tomtplanering, Schaktning
VA-arbeten
Avlopp och ledningar
Dränering
Husgrunder, Planering, Diken
Trädfällning
Inför anlägging av tomt eller väg
Vägarbeten
Planering, anläggning, schaktning för väg, infarter & garage/parkering, fiberanslutningar

KONTAKTA OSS

Anläggning av uppfart Sävekulla entreprenad
Stenläggning parkering Sävekulla entreprenad
Vägarbeten Sävekulla entreprenad
Gräver diken och drar fiber mm vid vägarbeten
Stenläggning vid garage
Vägarbeten
Fiber
Stensättning
Anläggning infart till villa

Vi gör gärna mindre vägarbeten

Vi har kunskapen och resurser för att utföra vägarbeten. Inget projekt är för litet.

PASSION & ERFARENHET

Vi erbjuder god kompetens och ger gärna goda råd som är dig till nytta från början till slut.  

TRYGGT & SÄKERT

Vi är fullt försäkrade.

NÖJD KUND ÄR GLAD KUND

Vårt mål är alltid en nöjd kund.