VA-arbeten

Vatten och avlopp är en viktig del i samhällets infrastruktur.  För det mesta arbetar vi med vatten och avlopp (VA) på uppdrag av privatpersoner.  Vi är diplomerade för att utföra anläggning av enskilt avlopp.

Inom VA-området utför vi bland annat:

  • Enskilt avlopp
  • Nyanläggning av ledningar
  • Åtgärder på befintliga ledningar
  • Arbeten i tomtmark
  • Arbeten i gatumiljö


Med fungerande vatten och avlopp minskar risken för översvämningar och förorenade vattendrag. Det är därför av största vikt med ett regelbundet underhåll och att ledningarna hålls hela.


Kontakta oss för att få reda på mer.

VI HJÄLPER DIG MED

Markentreprenad
Anläggning av trädgårdar, murar och trappor, Tomtplanering, Schaktning
VA-arbeten
Avlopp och ledningar
Dränering
Husgrunder, Planering, Diken
Trädfällning
Inför anlägging av tomt eller väg
Vägarbeten
Planering, anläggning, schaktning för väg, infarter & garage/parkering, fiberanslutningar

Vi kan VA-arbeten

Vi har kunskapen och resurser för att utföra VA-arbeten.

Vi är Diplomerade för att utföra enskilt avlopp. Oftast använder vi oss av Bagas glasfibertankar då de har en låg ingångshöjd i brunnen och schakten blir inte lika stor och omfattande. Vi använder oss av andra fabrikat också om kunden önskar det.

PASSION & ERFARENHET

Vi erbjuder god kompetens och ger gärna goda råd som är dig till nytta från början till slut.  

TRYGGT & SÄKERT

Vi är fullt försäkrade.

NÖJD KUND ÄR GLAD KUND

Vårt mål är alltid en nöjd kund.