Trädfällning

Vi utför trädfällning där det finns ett behov och vi innehar givetvis rätt utbildning och dokumentation.


Trädfällning på villatomt skiljer sig från trädfällning i skogen men grundprincipen är fortfarande den samma. Det kan vara för att träden skuggar för mycket eller för att det känns hotfullt att ha ett stort träd nära huset. Träden utgör en säkerhetsrisk om de blivit försvagade av skada eller sjukdom.


Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med trädfällning, hjälp att ta bort buskar och vi erbjuder givetvis bortforsling.

Borttagning av buskar & bortforsling Sävekulla entreprenad
Trädfällning Sävekulla entreprenad

VI HJÄLPER DIG MED

Markentreprenad
Anläggning av trädgårdar, murar och trappor, Tomtplanering, Schaktning
VA-arbeten
Avlopp och ledningar
Dränering
Husgrunder, Planering, Diken
Trädfällning
Inför anlägging av tomt eller väg
Vägarbeten
Planering, anläggning, schaktning för väg, infarter & garage/parkering, fiberanslutningar

KONTAKTA OSS

Vi utför trädfällning

Vi utför trädfällning och borttagning av buskar om det önskas innan våra projekt startar.

När träd och buskar blir förstora i trädgårdar och står för nära huset utgör de en risk både för huset och att rötter letar sig ner till dräneringsrören och växer in i dem och de tätnar, och då är det större risk att det går in vatten i källaren istället.


DRÄNERING

PASSION & ERFARENHET

Vi erbjuder god kompetens och ger gärna goda råd som är dig till nytta från början till slut.  

TRYGGT & SÄKERT

Vi är fullt försäkrade.

NÖJD KUND ÄR GLAD KUND

Vårt mål är alltid en nöjd kund.