Dränering

Dränering av husgrunder
Dränering av husgrunden är nödvändigt för hus som inte har en fungerande dränering. De utsättas för fukt, mögel och vattenskador. Källaren i sig själv kan skadas beroende på fuktgenomträngning. Den kan också skadas genom sättningar i marken vilket i sin tur kan orsaka indirekta skador såsom rostskador på äldre rör och armering.

Dränering
Att markområden har dålig dränering märks på flera olika sätt och den smygande försämringen gör det svårt att bedöma när det är dags att dränera.
Det hela beror vanligtvis på en för hög grundvattennivå som ställer till problem under hela eller stora delar av året.

Dränering av diken
Dränering innebär att man gräver diken för att dränera bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller vid bygge av gator och vägar.


Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med dränering!

Dränering av husgrunder Sävekulla entreprenad i Halland & Västra Götaland
Dränering av markområden Sävekulla entreprenad

VI HJÄLPER DIG MED

Markentreprenad
Anläggning av trädgårdar, murar och trappor, Tomtplanering, Schaktning
VA-arbeten
Avlopp och ledningar
Dränering
Husgrunder, Planering, Diken
Trädfällning
Inför anlägging av tomt eller väg
Vägarbeten
Planering, anläggning, schaktning för väg, infarter & garage/parkering, fiberanslutningar

KONTAKTA OSS

Vi kan dränering

Vi är certifierade för Isodrän som vi använder vid dränering av källare. Den både isolerar och låter betongväggen andas så att källaren mår bättre.

Många gånger är det dräneringsrören som tätnat efter alla år och vattnet letar sig in i källaren istället.

PASSION & ERFARENHET

Vi erbjuder god kompetens och ger gärna goda råd som är dig till nytta från början till slut.  

TRYGGT & SÄKERT

Vi är fullt försäkrade.

NÖJD KUND ÄR GLAD KUND

Vårt mål är alltid en nöjd kund.